PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Trzebinia Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini - Osiedle Związku Walki Młodych

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Magdalena Nieć Commission chair
Dorota Warzecha Commission vicechair
Adam Bednarczyk Commission member
Grzegorz Chmielowski Commission member
Stanisława Kowalczyk Commission member
Małgorzata Kuczara Commission member
Tomasz Marcińczyk Commission member
Michał Pałubski Commission member
Piotr Węgiel Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Związku Walki Młodych, bloki: od nr 11 do 18