PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
gm. Dobra Szkoła Podstawowa, Stróża 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
AGNIESZKA BIEL Commission chair
JAN TRZUPEK Commission vicechair
JOLANTA BIAŁOŃ Commission member
MARTA BIAŁOŃ Commission member
KINGA DUDZIK Commission member
KRYSTYNA GĄSIOR Commission member
JAN JANIA Commission member
KATARZYNA RAKOCZY Commission member
ZOFIA WYDRA Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Stróża