PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Libiąż Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu, Gromiec, ul. Husarska 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Tomasz Szymański Przewodniczący komisji
Robert Cebula Zastępca przewodniczącego komisji
Joanna Chałupka Członek komisji
Justyna Drabiec Członek komisji
Adam Pluciński Członek komisji
Wioletta Puskarz Członek komisji
Mirosław Syska Członek komisji
Ewa Urbańczyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Gromiec