PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Jeziorany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach ul.Mickiewicza 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Jan Frączek Commission chair
Halina Prus Commission vicechair
Halina Całka Commission member
Dorota Dąbrowska Commission member
Anna Kamińska-Tabaka Commission member
Jan Kujawski Commission member
Beata Janina Olszewska Commission member
Tomasz Olszewski Commission member
Sławomira Wójcik Commission member

Precinct boundaries

Go to top Ulice: Dworcowa, Górska, Kasprowicza, Kasztanowa,Kolejowa, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, 1 Maja, Mickiewicza, Mostowa, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Pieniężnego, Polna, Rycerska, Słowackiego, Wąska, Wolności, Osiedle Robotnicze Place: Kościelny, Reja, Zamkowy