PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Precinct address

City Address
gm. Babice Zespół Szkół w Zagórzu

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members

Given name and family name Role
Elżbieta Likus Commission chair
Monika Dadał Commission vicechair
Marian Bałys Commission member
Katarzyna Bębenek Commission member
Małgorzata Kozioł Commission member
Lilianna Moskała Commission member
Dorota Nowotarska Commission member
Bartosz Paprot Commission member
Sylwia Zielińska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Część zachodnia sołectwa Zagórze