PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 22 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa w Osieku

Obwodowa komisja wyborcza numer 22 - Commission members

Given name and family name Role
Danek Ziarno Commission chair
Wiesława Wcisło Commission vicechair
Piotr Chmist Commission member
Iwona Fajnkuchen Commission member
Helena Izdebska Commission member
Jacek Kamiński Commission member
Józefa Stochel Commission member
Mirosława Ziarno Commission member

Precinct boundaries

Go to top SOŁECTWO: Osiek