PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Pawłów Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Elżbieta Koprowska Commission chair
Anna Cieślik Commission vicechair
Urszula Bonia Commission member
Jerzy Lipczyński Commission member
Teresa Lipiec Commission member
Agnieszka Maj Commission member
Danuta Nowak Commission member
Marian Pożoga Commission member
Dorota Ślifirska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa: Pokrzywnica, Wieloborowice