PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Precinct address

City Address
m. Limanowa Szpital Powiatowy, Limanowa, ul. Piłsudskiego 61

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members

Given name and family name Role
Paweł Sejmej Commission chair
Małgorzata Cabała Commission vicechair
Agnieszka Adamczyk Commission member
Teresa Bugaj Commission member
Ewa Kaja Commission member
Karolina Mól Commission member
Anna Śliwa Commission member

Precinct boundaries

Go to top Miasto Limanowa - Szpital Powiatowy