PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 260 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 117, Kraków Kurczaba 15

Obwodowa komisja wyborcza numer 260 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Siara Przewodniczący komisji
Daniel Olcoń Zastępca przewodniczącego komisji
Maciej Bobrek Członek komisji
Krystyna Czerwińska Członek komisji
Ewa Kuderska Członek komisji
Anna Narożniak Członek komisji
Grażyna Potoczek Członek komisji
Irena Szydłak Członek komisji
Urszula Wolińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Teligi parzyste od 8 do 28