PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Niedźwiedź Szkoła Podstawowa, Konina

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Elżbieta Hudomięt Commission chair
Zofia Kaczor Commission vicechair
Maria Kurek Commission member
Bernadeta Liberda Dziuba Commission member
Justyna Matusik Commission member
Maria Rataj Commission member
Edyta Sikora Commission member
Paulina Smreczak Commission member
Jacek Wiśniowski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Konina