PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 285 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 137, Kraków Wrobela 79

Obwodowa komisja wyborcza numer 285 - Commission members

Given name and family name Role
Bogumiła Wołyniec Commission chair
Barbara Raźny Commission vicechair
Maria Cioś Commission member
Ludwika Diaków Commission member
Grażyna Gadocha Commission member
Anna Ewa Motyka Commission member
Robert Mucha Commission member
Agata Nastazjak Commission member
Bogusława Politowicz-Szczepaniec Commission member

Precinct boundaries

Go to top Bartników, Pułkownika Barty, Bugaj, Czeczotta, Dymnik, Husarska, Kminkowa, Kotówka, Łutnia, Osikowa, Pod Gwiazdami, Pod Wierzbami, Rączna parzyste od 44 i nieparzyste od 27, Traczy, Tyrczanka, Wrobela