PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 153 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Centrum Kształcenia Praktycznego, Kraków Szablowskiego 1b

Obwodowa komisja wyborcza numer 153 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Dariusz Ziobroń Przewodniczący komisji
Agnieszka Rogowiec Zastępca przewodniczącego komisji
Iwona Bober Członek komisji
Danuta Czaja Członek komisji
Tomasz Ćwiertnia Członek komisji
Bożena Karpińska Członek komisji
Halina Anna Madej Członek komisji
Wiesław Mękalski Członek komisji
Małgorzata Zięba Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bandtkiego od 1 do 17, Bronowicka parzyste od 48 do 88, 90 i 104, Przybyszewskiego od 1 do 14 a, Sołtysa Dytmara, Stańczyka, Zapolskiej