PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 321 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 130, Kraków Os. Oświecenia 30

Obwodowa komisja wyborcza numer 321 - Commission members

Given name and family name Role
Kinga Ołdak Commission chair
Justyna Krzeczek Commission vicechair
Anna Cichoń Commission member
Maria Dyrla Commission member
Barbara Figus Commission member
Dorota Łazowska Commission member
Alfreda Łudzik Commission member
Łukasz Słowik Commission member
Małgorzata Urbańska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Oświecenia od 9 do 13, 33, 33 a