PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Precinct address

City Address
gm. Biskupiec Szkoła Podstawowa w Bredynkach

Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Chorążewicz Commission chair
Jan Piskorz Commission vicechair
Ewelina Emilia Adamska Commission member
Joanna Anna Bieńkowska Commission member
Janusz Bublik Commission member
Dariusz Deptuła Commission member
Iwona Węgierska Commission member
Beata Żukowska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa: Bredynki, Stanclewo, Lipowo