PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Końskie Szkoła Podstawowa w Bedlnie

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Żaneta Smyk Przewodniczący komisji
Justyna Styś Zastępca przewodniczącego komisji
Emilia Grochala Członek komisji
Izabela Hejda Członek komisji
Damian Kosmal Członek komisji
Anna Pancer Członek komisji
Aleksandra Sękowska Członek komisji
Mariola Dorota Świątek Członek komisji
Tomasz Wójcik Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony wieś-sołectwa: Bedlenko, Bedlno, Grabków, Kopaniny, Małachów I, Poraj, Przybyszowy, Radomek, Sworzyce, Trzemoszna.