PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 415 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków Trynitarska 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 415 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Beata Stawarczyk Przewodniczący komisji
Ryszard Skwiercz Zastępca przewodniczącego komisji
Wojciech Florczyk Członek komisji
Anna Matejczyk Członek komisji
Anna Motyka Członek komisji
Bogusława Patek Członek komisji
Wojciech Poznański Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Granego