PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Stoczek Łukowski Szkoła Podstawowa w Kamionce, Kamionka 24

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Bogdan Wojtasik Przewodniczący komisji
Sylwia Kosiorek Zastępca przewodniczącego komisji
Elżbieta Budziak Członek komisji
Stanisław Gryczka Członek komisji
Krzysztof Jonczyk Członek komisji
Jadwiga Maciaszek Członek komisji
Krzysztof Mielcarz Członek komisji
Barbara Płatek Członek komisji
Marcin Sałasiński Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Guzówka, Huta Łukacz, Kamionka, Turzec, Wiśniówka