PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 133 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Urząd Miasta Krakowa, Kraków Lubelska 27

Obwodowa komisja wyborcza numer 133 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Grażyna Spólnik Przewodniczący komisji
Paulina Katarzyńska Zastępca przewodniczącego komisji
Maria Czerwińska Członek komisji
Paweł Garycki Członek komisji
Grzegorz Geodecki Członek komisji
Marek Gomulec Członek komisji
Agnieszka Kozik Członek komisji
Mariusz Matus Członek komisji
Stanisław Młyńczak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Aleja Słowackiego parzyste od 38 do 66, Cieszyńska, Lubelska, Mazowiecka nieparzyste od 1 do 21, Prądnicka 4, Słomnicka, Śląska, Świętokrzyska, Wrocławska 8 i parzyste od 12 do 24