PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 439 - Precinct address

City Address
m. Kraków Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Kraków Wielicka 267

Obwodowa komisja wyborcza numer 439 - Commission members

Given name and family name Role
Agnieszka Kuzawińska Commission chair
Krzysztof Gutowski Commission vicechair
Aniela Dąbrowska Commission member
Helena Drużkowska Commission member
Jacek Litwicki Commission member
Janusz Motyczko Commission member

Precinct boundaries

Go to top Zakład Opiekuńczo-Leczniczy