PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 26 - Precinct address

City Address
m. Świętochłowice Miejski dom pomocy społecznej pn."Złota Jesień"

Obwodowa komisja wyborcza numer 26 - Commission members

Given name and family name Role
Marek Pokrzywa Commission chair
Janusz Jureczko Commission vicechair
Damian Altaner Commission member
Iwona Dziurkowska Commission member
Emilia Koryciak Commission member
Ewa Mika Commission member

Precinct boundaries

Go to top Miejski dom pomocy społecznej pn. "Złota Jesień"