PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olkuszu, ul. Jana Kochanowskiego 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Maria Kwiecień Przewodniczący komisji
Małgorzata Głowania Zastępca przewodniczącego komisji
Marta Barczyk Członek komisji
Monika Florczyk Członek komisji
Mariola Graczyk Członek komisji
Wiesława Kryksztajn Członek komisji
Barbara Oleksy Członek komisji
Agnieszka Skubis Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony ULICE: Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Sosnowa, Juliana Tuwima