PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 30 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Olkusz Remiza OSP w Zimnodole

Obwodowa komisja wyborcza numer 30 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Edyta Hassek Przewodniczący komisji
Katarzyna Sikora Zastępca przewodniczącego komisji
Izabela Banek Członek komisji
Janina Kocjan Członek komisji
Marzena Piasny Członek komisji
Stanisława Pieniążek Członek komisji
Magdalena Sioła Członek komisji
Bożena Starzyk Członek komisji
Henryk Woszczek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony SOŁECTWO: Zimnodół