PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Precinct address

City Address
gm. Limanowa (Budynek po zlikwidowanej szkole filialnej), Stare Rybie 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members

Given name and family name Role
Teresa Wilczek Commission chair
Agata Kaciczak Commission vicechair
Dariusz Dutka Commission member
Ilona Furtak Commission member
Józef Kosiarski Commission member
Stanisława Koza Commission member
Wiesław Skrzekut Commission member
Marta Wilczek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Stare Rybie