PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Oświęcim LKS "Puls" w Broszkowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Aneta Wawrzusiszyn Przewodniczący komisji
Jan Firlej Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Dudek Członek komisji
Anna Halska Członek komisji
Magdalena Kaczmarczyk Członek komisji
Iwona Krząkała Członek komisji
Agnieszka Molenda Członek komisji
Władysława Steizer Członek komisji
Małgorzata Szczęśniak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Broszkowice