PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members

Given name and family name Role
Bernard Matłoka Commission chair
Irena Czobot Commission vicechair
Elżbieta Jakubaszek Commission member
Marta Kućko Commission member
Justyna Mańkowska Commission member
Andrzej Podgórski Commission member
Jadwiga Szabelska - Garbul Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Ruszajny - miejscowości : Barczewski Dwór, Czerwony Bór, Ruszajny Sołectwo Zalesie - miejscowości : Rejczuchy, Zalesie