PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 88 - Precinct address

City Address
m. Kraków Gimnazjum Nr 14, Kraków Czerwieńskiego 16

Obwodowa komisja wyborcza numer 88 - Commission members

Given name and family name Role
Halina Kała Commission chair
Bogumiła Wiecheć Commission vicechair
Jadwiga Isztok Commission member
Zbigniew Leichardt Commission member
Berenika Petkiewicz Commission member
Antoni Potoczek Commission member
Łukasz Puchala Commission member
Stanisław Walaszek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Podkowińskiego, Radzikowskiego Eljasza parzyste od 68 do 144 i nieparzyste od 17 do 95