PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Tarnopolska 85

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members

Given name and family name Role
Łukasz, Andrzej Czochara Commission chair
wanda, Zofia Siedlecka Commission vicechair
Ewa Kocimska Commission member
Monika, Elfryda Märtin Commission member
Bożena, Urszula Michałek Commission member
Aleksandra Pawłowska Commission member
Jolanta Siwirska Commission member
Krzysztof, Marcin Śliwa Commission member
Magdalena, Nina Witkowska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Brygadzistów, Gogolińska 23-43, Ratuszowa, Strażacka, Wawrzyńca 45-47 i 32-44c, Tarnopolska 77-95a i 80, Zapolskiej