PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Alwernia Dom Ludowy w Grojcu

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Teresa Majewska Commission chair
Zbigniew Drabiec Commission vicechair
Bogusław Hajduk Commission member
Magdalena Mazgaj Commission member
Michał Mostowik Commission member
Sylwia Sojka Commission member
Monika Woszczyna Commission member
Iwona Ząbek Commission member
Piotr Zwolski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Grojec w pełnej granicy administracyjnej