PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 82 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oo. Kamilianów, ul. Dubiela 10

Obwodowa komisja wyborcza numer 82 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Marcin Adrian Krykant Przewodniczący komisji
Teresa Bronisława Figas Zastępca przewodniczącego komisji
Grzegorz Ryszard Bałut Członek komisji
Sandra Barbara Budniak Członek komisji
Anna Janik Członek komisji
Katarzyna Joanna Kozieł Członek komisji
Elżbieta Sacha Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oo Kamilianów