PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 152 - Precinct address

City Address
m. Kraków Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, Kraków Szablowskiego 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 152 - Commission members

Given name and family name Role
Jerzy Ziobroń Commission chair
Barbara Orzechowska Commission vicechair
Krystyna Benit Commission member
Barbara Ćwiertnia Commission member
Maria Doniec Commission member
Małgorzata Dziubińska Commission member
Anna Kizler Commission member
Barbara Landowicz Commission member
Krzysztof Makuch Commission member

Precinct boundaries

Go to top Armii Krajowej 2, 6,8A, Kołowa, Mysłakowskiego 13, Lea parzyste od 110 do 244 i nieparzyste od 167 do 259, Piastowska parzyste 30,32, Przybyszewskiego 71