PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 31 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Skarżysko-Kamienna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. M. C. Skłodowskiej, ul. Szpitalna 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 31 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Szydłowska Przewodniczący komisji
Jadwiga Pocheć Zastępca przewodniczącego komisji
Leszek Jurek Członek komisji
Justyna Kuna Członek komisji
Anna Soból Członek komisji
Grażyna Tokarczyk Członek komisji
Marcin Andrzej Wnuk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Marii Curie Skłodowskiej