PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 366 - Precinct address

City Address
m. Kraków Gimnazjum Nr 41, Kraków Os. Jagiellońskie 17

Obwodowa komisja wyborcza numer 366 - Commission members

Given name and family name Role
Krzysztof Magdziarz Commission chair
Jolanta Langer Commission vicechair
Włodzimierz Florczyk Commission member
Agata Grudzień Commission member
Zofia Jurek Commission member
Sylwia Kaczmarczyk Commission member
Alina Micek Commission member
Jakub Migdał Commission member
Janina Mikołajuk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Kazimierzowskie od 18 do 25, Elżbiety Łokietkówny