PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 86 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków XIV Liceum Ogólnokształcące, Kraków Chełmońskiego 24

Obwodowa komisja wyborcza numer 86 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Elżbieta Foryś Przewodniczący komisji
Wojciech Chalota Zastępca przewodniczącego komisji
Barbara Gęślak Członek komisji
Wojciech Glądys Członek komisji
Piotr Janczarski Członek komisji
Bożena Stawiarska Członek komisji
Barbara Szewczyk Członek komisji
Joanna Śmielowska Członek komisji
Mirosław Tokarz Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Elsnera nieparzyste od 7 do 21, Gdyńska, Makowskiego 20, 22, Mehoffera od 12, Różyckiego, Weissa parzyste od 14 do 20