PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 39 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Płock Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Płock ul. Lasockiego 14

Obwodowa komisja wyborcza numer 39 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Magdalena Kowalewska Przewodniczący komisji
Irena Kołodziejska Zastępca przewodniczącego komisji
Danuta Antończyk Członek komisji
Michał Art Członek komisji
Krzysztof Bugaj Członek komisji
Beata Dłużniewska Członek komisji
Robert Jastrzębski Członek komisji
Paweł Konieczkowski Członek komisji
Agnieszka Krul Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Chopina (od Bielskiej do Otolińskiej).