PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 36 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Głogów Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21

Obwodowa komisja wyborcza numer 36 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Dominik Złotkowski Przewodniczący komisji
Małgorzata Stolarska Zastępca przewodniczącego komisji
Agnieszka Dziurawiec Członek komisji
Czesława Barbara Goliczewska Członek komisji
Lidia Haman Członek komisji
Grzegorz Jędrzejczak Członek komisji
Elżbieta Rybak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Zakład Karny w Głogowie