PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Bolesław Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jacek Fałowski Przewodniczący komisji
Maria Imielska Zastępca przewodniczącego komisji
Iwona Adamczyk Członek komisji
Danuta Godyń Członek komisji
Justyna Januszek Członek komisji
Beata Łaskawiec Członek komisji
Bogdan Perek Członek komisji
Anna Piekoszewska Członek komisji
Aneta Pieszczyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Laski, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonia