PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 38 - Precinct address

City Address
m. Siemianowice Śląskie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Budryka 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 38 - Commission members

Given name and family name Role
Robert Dąbecki Commission chair
Monika Hyla Commission vicechair
Iwona Bańczyk Commission member
Joanna Być Commission member
Beata Goleszny Commission member
Ewa Harasim Commission member
Eugeniusz Jastrzębski Commission member
Rafał Ostrowski Commission member
Jadwiga Więcławska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Budryka