PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Precinct address

City Address
gm. Końskie Państwowa Szkoła Muzyczna w Końskich, ul. Majora Hubala Nr 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members

Given name and family name Role
Barbara Gąszcz Commission chair
Grażyna Tokarska Commission vicechair
Monika Bartodziej Kwiecińska Commission member
Dariusz Bociek Commission member
Magdalena Głaz Commission member
Lilla Laurman Commission member
Stefan Sokołowski Commission member
Iwona Strojewska Commission member
Zofia Styś Commission member

Precinct boundaries

Go to top miato-ulice: Brzozowa, Kazanowska, Krakowska, Majora Hubala, Miła, Spokojna, Strażacka, 16 Stycznia.