PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Starachowice Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Mrozowskiego 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Ewa Proskura Przewodniczący komisji
Przemysław Turbiarz Zastępca przewodniczącego komisji
Piotr Bartosik Członek komisji
Cezary Dzik Członek komisji
Urszula Kaczmarska Członek komisji
Andrzej Kunert Członek komisji
Alicja Narwid Członek komisji
Renata Styczyńska Członek komisji
Marcin Wątroba Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Borkowskiego, Harcerska, Konstytucji 3 Maja, Krywki, Krzosa, Mrozowskiego, Partyzantów (nr-y 1a, 2a i 2b)