PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Słopnice Gimnazjum, Słopnice

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Iwona Goryczka Przewodniczący komisji
Barbara Ubik Zastępca przewodniczącego komisji
Krzysztof Janik Członek komisji
Barbara Marcisz Członek komisji
Krzysztof Niemiec Członek komisji
Maria Pachut Członek komisji
Maria Palacz Członek komisji
Janusz Ryz Członek komisji
Beata Ubik Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Słopnice I