PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 261 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 117, Kraków Kurczaba 15

Obwodowa komisja wyborcza numer 261 - Commission members

Given name and family name Role
Aleksander Starczewski Commission chair
Magdalena Łotocka Commission vicechair
Zygmunt Szymon Czerwiński Commission member
Jarosław Golik Commission member
Aleksandra Konopacka - Migda Commission member
Alicja Stanisława Koper Commission member
Ewa Pacanek Commission member
Dominika Witkowicz Commission member

Precinct boundaries

Go to top Jerzmanowskiego parzyste od 28 i nieparzyste 35, 39