PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 153 - Precinct address

City Address
m. Kraków Centrum Kształcenia Praktycznego, Kraków Szablowskiego 1b

Obwodowa komisja wyborcza numer 153 - Commission members

Given name and family name Role
Dariusz Ziobroń Commission chair
Agnieszka Rogowiec Commission vicechair
Iwona Bober Commission member
Danuta Czaja Commission member
Tomasz Ćwiertnia Commission member
Bożena Karpińska Commission member
Halina Anna Madej Commission member
Wiesław Mękalski Commission member
Małgorzata Zięba Commission member

Precinct boundaries

Go to top Bandtkiego od 1 do 17, Bronowicka parzyste od 48 do 88, 90 i 104, Przybyszewskiego od 1 do 14 a, Sołtysa Dytmara, Stańczyka, Zapolskiej