PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Trzebinia Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Monika Śmiłek Przewodniczący komisji
Jan Janicki Zastępca przewodniczącego komisji
Miłosz Celadyn Członek komisji
Andrzej Harańczyk Członek komisji
Anna Kaleta Członek komisji
Renata Kozłowska Członek komisji
Barbara Pabis Członek komisji
Bożena Pawlak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Karniowice