PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Prochowice Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Aleksandra Słowikowska Commission chair
Anna Skowron Commission vicechair
Łukasz Chmielewski Commission member
Barbara Stanisława Dobosz Commission member
Marzena Kacperska Commission member
Gabriela Łabińska Commission member
Łukasz Łokietko Commission member
Elżbieta Picur Commission member
Andrzej Wojciechowski Commission member

Precinct boundaries

Go to top wsie: Cichobórz, Dąbie, Motyczyn, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Stacja.