PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Precinct address

City Address
gm. Kęty Remiza OSP w Nowej Wsi, ul. Św. Floriana 37

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members

Given name and family name Role
Łukasz Szymalski Commission chair
Tomasz Laszczak Commission vicechair
Piotr Dąbrowski Commission member
Urszula Drabek Commission member
Marta Hess Commission member
Krzysztof Potoczny Commission member
Beata Rodak-Raj Commission member
Malwina Zbertek Commission member
Elżbieta Żarnowska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Część obszaru Sołectwa Nowa Wieś położona na zachód od drogi głównej Kęty - Oświęcim