PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Pokoju 41

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Commission members

Given name and family name Role
Krystyna Irena Kiblerska Commission chair
Barbara Maria Zelek Commission vicechair
Sonia Zofia Domżoł Commission member
Justyna Drząszcz Commission member
Monika Katarzyna Kołtonowska Commission member
Lilla Kowalska Commission member
Karol Rapior Commission member
Magdalena Barbara Rzymkowska Commission member
Monika Stempska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Galla, Nowa, Opawska, Pokoju, Wolska, Wołodyjowskiego, Wyspiańskiego, Zakopiańska