PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Biała Piska Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Sikorskiego 4 12 - 230 Biała Piska

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Elzbieta Borysik Przewodniczący komisji
Hanna Grunwald Zastępca przewodniczącego komisji
Jacek Bućko Członek komisji
Zygfryd Fabian Ciesiński Członek komisji
Elżbieta Hanna Gromadzka Członek komisji
Iwona Kobus Członek komisji
Beata Obrycka Członek komisji
Marianna Joanna Opońska Członek komisji
Irena Trząskowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Biała Piska ulice: Dolna, Krótka, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, I Marszałka RP Piłsudskiego, Bolesława Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Sikorskiego, Warszawska ,Żeromskiego