PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 61 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Karczewskiego 10

Obwodowa komisja wyborcza numer 61 - Commission members

Given name and family name Role
Grzegorz Jan Knieć Commission chair
Magdalena Helena Góźdź Commission vicechair
Sebastian Wiktor Berus Commission member
Monika Renata Cierpik Commission member
Grażyna Bożena Jasiaczek Commission member
Tomasz Adam Momot Commission member
Małgorzata Oblong Commission member
Katarzyna Potocka Commission member
Eugenia Pudło Commission member

Precinct boundaries

Go to top Jałowcowa, Kawika, Korczoka 59-77 i 58-70