PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Stoczek Łukowski Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie, Stara Prawda 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Pieniak Przewodniczący komisji
Jadwiga Staniszewska Zastępca przewodniczącego komisji
Joanna Drosio Członek komisji
Beata Kominek Członek komisji
Jan Okuń Członek komisji
Anna Olęder Członek komisji
Dariusz Pyra Członek komisji
Grażyna Salwa Członek komisji
Alicja Wielgosz Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Jagodne, Kienkówka, Nowa Prawda, Stara Prawda, Mizary