PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Stoczek Łukowski Szkoła Podstawowa w Kisielsku, Kisielsk 84

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Grażyna Zarzycka Przewodniczący komisji
Agata Brodzik Zastępca przewodniczącego komisji
Lucyna Barej Członek komisji
Marianna Basek Członek komisji
Janina Bielecka Członek komisji
Andrzej Marek Domański Członek komisji
Marcin Kachniarz Członek komisji
Janina Kaczor Członek komisji
Jadwiga Świeczak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Borki, Celej, Januszówka, Kapice, Kisielsk, Wola Kisielska